19 Mayıs 2008 Pazartesi

İnsan Hakları Kurulu'nu, başbakanlık göreve çağırıyor

SULUKULE İÇİN BAŞBAKANLIK DEVREDE

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında evlerinden çıkmaları için zorlanan Sulukuleliler için Başbakanlık devreye girdi. Başbakanlık, İstanbul Valiliği'ne gönderdiği bir yazıyla Sulukule ile ilgili iddiaların ve mahallelilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların araştırılmasını istedi.
Başbakanlık, Sulukule'de "Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında yer değiştirmeye zorlanan mahalle halkının karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunların araştırılması için adım attı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan adına İstanbul Valiliği'ne bir yazı yazan Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Tahsin Fendoğlu, basın yayın organlarında Sulukule olarak adlandırılan ve 759 hak sahibi, 303 kiracı olmak üzere, aileleriyle beraber 3 bin 500 kişinin, ikamet ettiği Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleri'nde "Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında yer değiştirmeye zorlandığı haberlerinin yer aldığını belirtti. Fendoğlu, yer değiştirme nedeniyle mahalle halkının çok ağır ekonomik ve sosyal koşullarla karşı karşıya kaldığı ve özellikle de çocukların bu durumdan olumsuz etkilendiği iddialarını anımsattı.
İNSAN HAKLARI KURULU KARARI ALINSIN- Konuyla ilgili olarak Fatih İlçe İnsan Hakları Kuruluna daha önce yazı yazdıklarını ancak Fatih Belediyesi'nin kendilerine bir yazı yazarak konunun İnsan Hakları Kurulu gündemine getirilmediğini ve kurul kararı almadıklarını belirttiklerini kaydeden Fendoğlu şöyle dedi: "İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 18/g maddesi nazara alınarak, mahallinde temini mümkün bilgi ve belge olabileceğinden, haberde yer verilen iddialar ilgisi nedeniyle incelenmek üzere Kurulunuza gönderilmiştir. Konunun İl İnsan Hakları Kurulu gündemine alınmasını, gerekli inceleme ve araştırmanın kurulunuzca yapılmasını, insan hakları ihlali olup olmadığına kurulunuzca karar verilmesini, yapılan işlem hakkında da Başkanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.

" . (ANKA)