11 Mayıs 2010 Salı

Temel Atma Töreni ile ilgili Savcılığa Suç Duyurusu

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetay&ArticleID=996679&CategoryID=97

http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.asp?detay=3-kopru-ve-sulukuledeki-zihniyet&tarih=16.05.2010&Newsid=305808&Categoryid=4&wid=121

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/14756556.asp

Sayın Basın Mensupları

TMMOB Mimarlar Odası Istanbul Büyükkent Şubesi, Sulukule'de Fatih Belediye Başkanı tarafından düzenlenen temel atma töreni ve başlatılan inşaat çalışmalarıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.


ŞÜPHELİ : 1) Mustafa Demir (Fatih Belediye Başkanı)
Fatih Belediyesi
İstanbul
2) Erdoğan Bayraktar (Toplu Konut İdaresi Başkanı)
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Ankara

2) Kimliği Bilinmeyen Diğer Şüpheliler
KONU 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 65 inci maddesi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257 inci maddesine aykırı eylemleri nedeni ile şüpheliler hakkında kamu davası açılması istemidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil Oda’nın 13.02.2010 gün 2010.0617713 sayılı yazısı ile “Sulukule” olarak anılan bölgede yapılan uygulamalarla ..”arkeolojik dokunun göz ardı edilerek yapılacak çalışmaların telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olacağı…” Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bildirilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.03.2010 gün ve 461 sayılı yazısı (Ek 2) ve yazı ekinde sunulan 18.02.2010 gün ve 1304 Karar sayılı kurul kararı ila müvekkil Oda’nı yazısına yanıt verilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.02.2010 gün ve 1304 Karar sayılı kararında yer alan şu hükümler suç duyurusuna konu olay açısından özel olarak önemlidir:
· “Alanda bulunan moloz yığınlarının İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına;
· … 15.10.2009 gün 976 sayılı kararı doğrultusunda alanda önerilen otopark ve sığınak sınırları içerisinde arkeolojik kalıntıların tespitine yönelik geo-radar manyetik taramaların yapılarak sonuçlarının uygulama öncesinde ivedilikle Kurulumuza iletilmesine;
· Alanın hassasiyeti nedeniyle tüm bu işlemlerde ilgili idarelerin eşgüdümlü olarak çalışmalarını sürdürmelerine;
· Geo-radar manyetik taramalarının sonuçları Kurulumuzca değerlendirilinceye kadar alanda yapılaşmaya yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamasına…”

06.05.2010 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen “Temel Atma Töreni” sırasında gerek bölgede bulunanlar gerekse de basın mensupları tarafından kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan İstanbul İli, Fatih ilçesi 2484 ada, 2489 ada, 2490 ada, 2492 ada, 2493 ada, 2492 ada, 2495 ada, 2497 ada, 2498 ada, 2499 ada, 2525 ada, 2524 adada bulunan arkelojik değeri bulunan materyallerin zarar gördüğüne tanık olmuşlar ve bu durum ekte sunulan fotoğraflarla belgelenmiştir.
Diğer bir söyleyişle, dilekçemizde anılan kamu görevlileri açıkça Koruma Kurulu kararına aykırı davranarak tarihi ve kültürel mirasımızın önemli örneklerine zarar vermişlerdir.
Dilekçemizin sunulduğu tarih itibari ile de anılan işlem ve eylemler (tüm uyarılara ve kamuoyu tepkisine) karşı sürmektedir
Yukarıda açıklanan gerekçelerle 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 65 inci maddesi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257 inci maddesine aykırı eylemleri nedeni ile şüpheliler hakkında kamu davası açılması isteminde bulunmak zorunlu olmuştur.
SONUÇ VE İSTEM 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 65 inci maddesi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257 inci maddesine aykırı eylemleri nedeni ile şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz.

7 Mayıs 2010 Cuma

Arkeolojik Kazı Alanında Temel Atma Töreni

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/14644371.asp
http://www.bianet.org/bianet/cevre-ekoloji/121816-fatih-belediyesi-arkeolojik-buluntularin-uzerine-insaat-yapiyor

Sayın Basın Mensupları

Bu fotograflar, 2 hafta kadar once, Fatih Belediye Baskani'nin ulusal bir TV kanalını ( Ismi bizde saklı) alanda gezdirmesi sırasında çekilmiştir...
Fotograflarda, başkanın hiç bir şey cıkmadı dedigi yerden çıkan arkeolojik buluntuların bir kısmı gorulmektedir...
Fotograflarda ayrıca, arkeologlarin denetiminde olmayan ve teknik olarak da yapılması gerekenle uyusmayan, yani makine ile yapilan derin kazi da goruluyor.

Biraz sonra da, bugunku temel atma toreninde kamufle edilen Osmanlı su sebekesine ait künklerin fotograflarıyla ilgili bilgi de sizlere ulastırılacaktır...

İlgi ve Bilginize...

Sulukule Platformu


***
Sulukule'de bu sabahki temel atma toreninde, Fatih Belediyesi tarafından kamufle edilen Osmanı donemi su şebekesine ait künkleri

www.habervs.com

sitesinden alabailirsiniz...

Yuksek cozunurlukte hazırladıkları bu fotografları paylastıkları icin kendilerine tesekkur ediyoruz.

Sulukule Platformu

***
BASIN DUYURUSU

Bugün Sulukule'de temel atma töreni düzenleyen Fatih Belediyesi, bir yasa dışı uygulamaya ve skandala daha temel degil imza attı...
Temel atma cukuru, aslında Arkeoloji Müzesi denetiminde elle kazı yapılan ve halen sürmekte olan kazının çukuru... Belediye bu alanı tek giriş olacak şekilde paravanlarla izole etti ve basını buraya topladı... Ama , kazıdan cıkarılan ve Osmanlı dönemine ait su şebekesi künklerinin balonlarla ve süslerle kamufle edildiği gözlerden kaçmadı... Ayrıca, henuz arkeolojik kazının ilk aşamalarında olan bu sahadan, Hellenistik döneme ait bazı bulgulara ulaşıldıgını da tabii ki açıklamadı.

Fatih Belediyesi, ne Arkeoloji müzesinin daha epey sürecek sonuç raporunu bekledi, ne de Koruma Kurulu'nun "sonuçlar belirleninceye kadar alana hic bir şekilde fiziki müdahalede bulunulamaz" şeklindeki kararına uydu (karar ekte).
Yaklaşık 100 bin metrekare genişliğindeki yenileme alanı içinde yaklaşık 100 metrekarelik bir bölümde yapılan ve üstelik henüz tamamlanmamış olan kazıyı, temel cukuru olarak basına yutturmaya ve "burada elle arkolojik kazı yapıldı" diyerek, Kurul'un bütün yenileme alanı için, yani 100 bin metrekarelik alan için zorunlu kıldığı jeo-radar manyetik tarama işlemini es geçerek, "arkeolojik araştırma tamamlanmıştır" izlenimini vermeye çalıştı...
O zaman soruyoruz:
-Arkeoloji Müzesi'nin verdiği sonuç raporu nerede?
-Olmayan bu rapora istinaden ilgili Koruma Kurulu'nun verdiği karar nerede?
-Dahası, Başkan Mustafa Demir'in "kazı yaptık hiç bir şey çıkmadı" dediği bu küçücük alandan görgü tanıklarına dayanarak çıktığını bildiğimiz, helenistik bulgular, arkeolojik kap kacak nerede?
Bu rapoların araştırma tamamlanmadığı için henüz oluşturulmadığını ve bunlar yazılmadan Sulukule'de inşaata başlanamayacağını ( 18-2-2010 tarihli Kurul kararı gereği. ekte) biliyoruz. Yanlış biliyorsak. Mustafa Demir bunları da açıklayıp duyursun... Böylece kamuoyunun yanısıra, olayın esas sorumluları durumundaki Arkeoloji Müzesi de, Koruma Kurulu da bilgilenmiş olur...
Fatih Belediyesi'ni bir kez daha yalanlara sarılmadan yasal kararlara uymaya, sorularımızı tek tek belgelerle yanıtlamaya çağırıyoruz.
Daha da önemlisi, konunun esas muhattapları olan ve denetimden sorumlu kurumları yani, Arkeoloji Müzesi ve Koruma Kurulu'nu acilen görevlerini yerine getirmeye, konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz... Böylece onlar da bu skandalın bir parçası olmazlar...
SULUKULE PLATFORMU
NOT: Daha ayrıntılı bilgi için, bu sabah, temel töreni öncesinde sizlere yolladıgımız duyuruyu tekrar asagıda ve ekte yolluyoruz...
BASIN DUYURUSU

Fatih Belediyesi, bugün Sulukule yenileme projesinin temel atma törenini gerçekleştirecek. Başkan Mustafa Demir, dün, basına duyurduğu açıklamasında, projenin tüm aşamalarının Anıtlar Kurulu'ndan geçtiğini söyledi ve "kazılar arkeolog gözetiminde elle yapıldı" dedi.

Ama Mustafa Demir, yanlış daha doğrusu yalan fiil çekimi kullandı: "Yapıldı" değil, "yapılıyor" demeliydi. Çünku, Sulukule'de arkeolojik kazı , Sulukule Platformu'nun ve ilgili uzmanların girişimleri sayesine kısa bir süre önce başladı ve halen sürüyor.

Daha da önemlisi, Koruma Kurulu'nun 18.2.2010 tarihli kararı, bölgede arkeolojik kalıntıların tespiti için Arkeoloji Müzesi denetiminde jeo-radar manyetik tarama yapılmasını, sonuçların ivedilikle Kurul'a iletilmesini öngörüyor ve sonuçlar Kurul tarafından değerlendirilinceye kadar "alanda yapılaşmaya yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verilmiştir" deniyor. (ekte)

Açık ve sarih... Kazı ve manyetik taramayı yapmakla yükümlü Arkeoloji Müzesi'nden Kurul'a sonuç raporu gitmeden ve bu rapor Kurul tarafından değerlendirilip bir karara varılmadan Sulukule'de, inşaat, temel kazma ve hatta moloz taşıması bile yapılamaz. Oysa Fatih Belediye'si, dünkü açıklamasında, göğsünü gere gere hepsini de yaptığını itiraf ediyor: Molozları 6 aydır taşıdığını, inşaatın başladıgını ve bugün temel atılacagını duyuruyor.

Sulukule'de kısa bir süre önce başlayan elle kazı halen ilk aşamalarında ve daha epey sürecek gibi. Çünkü, üç imparatorluk için de önemli bir konuma sahip bu alanda daha şimdiden bazı kalıntılara ulaşıldı bile... Kurul'un karara bağladıgı jeo-radar manyetik tarama ise henüz hiç başlamadı. O halde Mustafa Demir nereye koşuyor?

Bu aşamada, Koruma Kurulu kararı belli olana kadar, ne TOKI'den ihaleyle inşaatı üstlenen şirketin, ne de Fatih Belediyesi'nin alanda en ufak bir şeyi oynatmaya hakkı var. Fatih Belediyesi'ni bir kez daha, yasal kararlara uymaya ve yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

SULUKULE PLATFORMU

adına

Viki Çiprut

05324515701

Konu ile ilgili uzman görüşleri için:

Prof. Mehmet Özdoğan 05324769526

Necmi Karul, Arkeologlar Dernegi Bşk. 05327763535

Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 05322969813

Derya Nüket Özer, Sanat Tarihçisi, Yeditepe Ünv. 05327718371