16 Aralık 2010 Perşembe

Pembe Ev'in Avlusu yıkıldı


http://video.ntvmsnbc.com/pembe-ev-kurtulacak-mi.html

http://www.fatihhaber.com/sulukule-sezer.htm

Sulukule'deki KUDEB'in desteğiyle onarılan Pembe Ev'in avlusu ve duvarları Kurul kararıyla yıkıldı. Sulukule Platform'undan Aslı Kıyak Ingın ve evin sahibi Sezer Hanım günlerdir kurul, belediye, savcılık, mahkeme ve başvurulacak her yere başvurdular ne var ki sonuç değişmedi. Sulukule Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Belediye uzun suredir ev sahiplerini evi boşaltmaları konusunda sıkıştırıyordu. Bahçe duvarının yıkılmasıyla ev ve sahipleri korumasız durumda kaldılar. Alandaki tescilli evlerin hepsi onarılamayacak biçimde tahrip olmuş durumda. Bunlarla ilgili Yenileme Kurulu'na ve Kültür Bakanlığı'na yazdığımız uyarılar da dikkate alınmamıştı zamanında..."

9 Aralık 2010 Perşembe

SULUKULE DAVASINDA BİLİRKİŞİ MAHALLELİYİ HAKLI BULDU

http://video.ntvmsnbc.com/roman-gitti-rapor-geldi.html

SULUKULE DAVASINDA BİLİRKİŞİ MAHALLELİYİ HAKLI BULDU AMA İNŞAAT HIZLA SÜRÜYOR

Sulukule yenileme projesi aleyhine açılan davalar devam etmesine rağmen, Fatih Belediyesi'nin yok ettiği mahallede yeni evlerin inşaası hızla sürüyor.

Belediye, yıkımlar sırasında hak hukuk tanımamıştı, inşaat da aynı tutumun devamı olarak, hiç bir mahkeme kararını beklemeden ilerliyor.

Oysa, süren davalarla ilgili olarak mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişi heyeti, mahallede yaptığı inceleme sonucunda, belediyenin bu uygulamasının hukuksuz olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bilirkişi heyeti, geçtiğimiz günlerde mahkemeye sunduğu raporla, projenin, kamu yararına uygun olmadığına karar verdi.

Raporda; Sulukule Yenileme alanıyla ilgili Avan projenin onaylanmasına ilişkin kararın, bölgeye ait koruma amaçlı imar planlarının iptal edilmiş olması nedeniyle; üst ölçekli plan kararları, şehircilik ilkeleri ve koruma kurulu ilke kararları ile kamu yararına uygun olmadığı kanısına varıldığı belirtildi.

Her biri kendi alanında uzman profesör ve doçentlerden oluşan bilirkişi heyeti, koruma amaçlı imar planı bulunmadan, Sulukule'de veya 5366 sayılı yasa kapsamına alınan *diğer tarihi kentsel dönüşüm alanlarında hiç bir projenin yapılamayacağını da vurguluyor.

Hatırlanacağı gibi projenin iptali için 31 Aralık 2007’de dava açan Sulukule sakinleri, davanın sürmesine rağmen, yani mahkeme sonucu beklenmeden inşaatın başlaması üzerine AİHM’ne başvurmuş ve AİHM 3 Ağustos 2010 tarihinde bu başvuruyu kabul ederek davaya bakacağını açıklamıştı.

Ancak bütün bunlara rağmen, ekteki fotoğraflarda da görüldüğü gibi Sulukule’ye her gün yeni bir hukuksuzluk abidesi dikilmeye devam ediliyor.

Saygılarımızla

SULUKULE PLATFORMU


*Görüldüğü gibi rapor , sadece Sulukule için değil, UNESCO'nun da düzeltilmesi konusunda ısrar ettiği 5366 sayılı yasaya dayanarak yenileme alanı ilan edilen tüm tarihi alanlar için emsal teşkil ediyor.