15 Kasım 2009 Pazar

Acil Yıkım, Perşembe 10:00-12:00 : Gülsüm Abla'nın evi yıkıldı, yok oldu
siyah beyaz fotoğraflar : Matthieu Chazal
13cü ve 17ci fotoğraf : Neşe Ozan
Diğer fotoğraflar : Najla Osseiran

http://www.bianet.org/bianet/toplum/118211-sulukulede-son-ev-mahkeme-karari-beklenmeden-yikildi

BASIN DUYURUSU

Fatih Belediyesi Sulukule’deki mücadelenin simgelerinden Gülsüm Bitirmiş’in evini yasaya aykırı olarak yıkmak istiyor. Mahkeme tarafından hükme bağlanmış bir el koyma kararı olmadığı halde, zabıta ekibi Gülsüm Bitirmiş’e 12 Kasım’da evin yıkılacağını bildirdi. Oysa el koyma davası henüz neticelenmiş değildir ve işin inanılmaz yanı, aynı gün (12 Kasım) Fatih 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde duruşması vardır (saat 10.30).

Yaklaşık 100 senelik geçmişi olan evin ilk sahipleri Gülsüm Teyze’nin 40 sene önce ölen dedesi Hakkı Bey ve ninesi Saniye Hanım’dır. Torun Gülsüm Bitirmiş bu evde doğdu ve 56 yıllık hayatını hep bu evde geçirdi. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz Temmuz ayında, mahkemeden el koyma kararı

çıktığını ileri süren Fatih Belediyesi, evi yıkmaya gelmiş, ancak eline herhangi bir kamulaştırma tebligatı ulaşmayan Gülsüm Teyze’nin direnmesi neticesinde yıkamamıştı.

O günlerde yapılan küçük bir araştırma gösterdi ki, evle ilgili gerçekten de mahkeme tarafından verilmiş bir el koyma kararı vardı. Ne var ki, Belediye kararı 40 sene önce ölmüş dede Hakkı ve nine Saniye’nin şahsında aldırmıştı. Yasal mirasçı Gülsüm Bitirmiş’in el koyma davasından haberi dahi olmamış, Kamulaştırma Kanunu’nun tanıdığı bedele itiraz, kamulaştırmaya itiraz gibi haklarını da kullanamamıştı.

Unutmadan söyleyelim: Sosyal belediyemiz bu evde 40 sene önce ölmüş dede ve ninenin mirasçısı Gülsüm Bitirmiş’in yaşadığını gayet iyi bilmektedir.

Bu yasaya aykırı oldubitti karşısında Gülsüm Teyze hukuk mücadelesi başlattı. Türk Hukukuna göre ölü aleyhine dava açılmasının mümkün olamayacağı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak, iade-i muhakeme yolu ile incelenmesini ve davanın reddini talep etti. İade-i muhakemeyi yerinde gören mahkeme, yeniden inceleme başlattı. Bu durum Belediye’ye ihtaren bildirilmiş olmasına rağmen, “sosyal projeciler” yıkım tehdidine başvurmaya cüret edebilmektedirler; hem de davanın görüleceği günde!

Unutmadan söyleyelim: Mahallede tapuda intikal işlemleri tamamlanmamış birçok taşınmaza aynı hileyle el koyulmuştur. Yoksul mülk sahiplerinin el koyma kararından haberi dahi olmamıştır; ölmüş dede ve nineler adına açılan banka hesaplarına yatırılan kamulaştırma bedellerine erişebilecekleri de çok kuşkuludur.

Sayın Basın Mensupları, yoksul Romanların mahallesini zenginlere ev yapmak için kamulaştırmanın adaletsizliğini bir yana bırakalım; bu insanların Kamulaştırma Yasası’nın tanıdığı haklardan dahi yararlanamaz kılınması, kamulaştırma bedeline erişmelerinin imkansız hale getirilmesi acaba hangi vicdanla bağdaşır?

Sayın Basın Mensupları sizleri, yoksulların ellerinden evlerinin hangi yöntemlerle alınmaya çalışıldığına hep birlikte tanık olmaya ve bu hukuksuzluğu açık etmeye çağırıyoruz.

SULUKULE PLATFORMU
Tarih: 12 Kasım 2009 Perşembe
Yer: Sarmaşık Cad. No: 48 SULUKULE-EDİRNEKAPI
Saat: 08.30’dan itibaren dozer gelebilir.