15 Ekim 2009 Perşembe

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin Türkiye raporunda Sulukule'ye geniş yer verildi

fotoğraflar Sandro Weltin

2 Ekim 2009 tarihinde yayınlanan raporu şu adreste okuyabilirsiniz :

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1511197&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679


http://yenisafak.com.tr/Dunya/Default.aspx?t=02.10.2009&i=214266

http://bianet.org/bianet/siyaset/117392-romanlari-koruyamiyorsaniz-kentsel-donusumu-durdurun

http://samanyolu.com/haber/53322/insan-haklari-komiseri-hammarberg-turkiyede-azinlik-ve-multeci-raporunu-acikladi/

http://www.yapi.com.tr/Haberler/avrupa-konseyi-romanlar-marjinallestiriliyor_72911.html