25 Eylül 2008 Perşembe

Sulukule Toplumsal Gelişme- Ekonomik Kalkınma Planı ve Mekansal Gelişme Stratejileri

http://www.cnnturk.com/HaberDetay/Turkiye/2/Sulukule_icin_alternatif_plan_hazirlandi/494517/0
http://www.haberborsa.com/haber-Sulukule-icin-alternatif-plan-hazirlandi-4616/
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2008/Eylul/23/Haber_471665.aspx
Sınır Tanımayan Otonom Plancılar, Şehir Plancıları Odası'nın Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlediği bir toplantıda Alternatif Projelerini Fatih Belediye Başkanı'na, belediye yetkililerine,akademisyenlere ve mahalle temsilcilerine sundular.
BAŞKA BİR SULUKULE MÜMKÜN...

Sınır Tanımayan Otonom Plancılar, STOP, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en çok tartışılan yerel gündemlerinden birini oluşturan Sulukule ile ilgili olarak hazırladığı alternatif projesini Fatih Belediye'sine sundu.
Farklı disiplinlerden 30 u aşkın akademisyen ve uzmanın "Başka Bir Sulukule Mümkün" anlayışıyla yola çıkara hazırladığı alternatif plan, Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen bir toplantıyla tartışmaya açıldı. 24 Eylül'de, Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Alpay Aşkun Salonu'nda, başta Fatih Belediye Başkanı olmak üzere, meslek odaları, akademisyenler, mahalleliler ve basının da bulunduğu toplantıda, alternatif projenin mevcut belediye projesinden farkları ve üstünlükleri tüm teknik detaylarıyla anlatıldı .

Fatih Belediye Başkanı sunumun sonunda söz alarak alternatif projeye yönelik görüşlerini dile getirdi ve "Yerel Gelişim Planı" adı verilen bu çalışmayı, mevcut avan projeyi yapan teknik ekibin de hazir bulunacağı toplantılarda tartışmaya hazır olduğunu belirtti...

İki plan arasında önemli anlayış farklılıkları bulunuyor ancak,

bütün dünyanın artık çoktan geride bıratığı 1960-70 li yılların fiziki yapıyı tümüyle yıkarak yeniden yapılar inşa eden eskimiş anlayışıyla; çağdaş planlama ve koruma zihniyetinin hakim olduğu, insanı eksen alan katılımcı ve sosyal sorunları çözümleyici Yerel Gelişim Planı anlayışlarını karşılaştırmak için bütün taraflara önemli bir fırsat sunuyor:

-Alternatif Plan, belediye avan projesinden farklı olarak mahalleyi tümden yıkıp yeniden yapma yaklaşımı yerine sağlıklılaştırmayı,

-mahalle sakinlerini başka bir yere göndermek yerine, yerinde iskan etmeyi ve kültürel dokuyu korumayı öneriyor.

-Belediyenin Avan projesi Sulukule'yi 620 mal sahibi için planlarken, bölgedeki kiracıların sadece bir kısmını hak sahibi sayıyor ve onları da Sulukule'de değil 41 km uzaklıktaki Taşoluk'ta yerleştirmeyi öngörüyor. Bir kısım kiracılar ise halen hak sahibi sayılmadıkları için sokakta kalma riskiyle karşı karşıya.
STOP'un ürettiği Alternatif plan ise 620 mal sahibinin yanı sıra bölgede yıkımlar öncesi ikamet eden tüm haneleri hak sahibi sayıyor ve toplamda 1354 hane için Sulukule içinde iskan olanağı yaratıyor.
Böylece, hem gerçek mahalleliler hem de belediye projesi nedeniyle bölgede yatırım için ev almış yeni ev sahiplerinin hiç birini mağdur etmiyor, herese yetecek kadar yer yaratıyor.
-Altarnatif proje tarihi yarımadada yoğunluk kısıtlamalarını da dikkate alıyor ve iddia edildiği gibi yoğunluğu arttırmıyor…
Şöyle ki, Sur koruma bandına göre belirlenmiş imar hakları bölgedeki toplam inşaat alanını 102.984 m2 ile sınırlandırmış durumda. Belediyenin Avan projesi bölgede hak sahibi saydığı 2735 yeni kullanıcı için 58901 m2 inşaat üretirken, lüks ve modern bir yaşam alanı öneriyor. STOP planı ise Sulukule'nin mevcut kullanıcıları olmaksızın bir Sulukule olamayacağı tezinden hareketle, mahalle sakinlerine de kendi yerlerinde sağlıklaştırılmış bir şekilde yaşamaya devam etme olanağı sunuyor. STOP Planı 5268 kişinin yaşayacağı yaşam alanında imar hakkından sadece 95.345 m2lik alanı kullanıyor.
-Halihazırda bölgede kişi başına düşen konut alanı 12 m2, iken avan proje bu rakamı 25'e yükseltiyor. Alternatif plan ise kişi başına ortalama 18m2 konut alanı önererek lüks değil gerçekten sosyal konut öneriyor.
-Mevcut avan proje otel, alışveriş ve kültür merkezi gibi ekonomik yatırımlarla daha lüks bir yaşam tarzına hitap ederen, alternatif plan mahalledeki geleneksel sektörleri destekleyen ve yerel istihdamı geliştiren bir yaklaşımı savunuyor. Bölgenin kültürel ve turistik potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyor. Bölgede işsizliği yok ederken, işgücünü daha donanımlı hale getirecek destek mekanizmaları geliştiriyor. Dahası bu toplumsal ve iktisadi yaklaşımını mekansal kararlarına da temel teşkil ederek müdahale biçimleri geliştiriyor.
Sonuç olarak STOP'un ürettiği alternatif plan daha çok hak sahibini iskan ederek, herkese yerinde çözüm üreterek, kültürü ve mekansal örüntüyü yok etmeden, daha çok kamusal alan üreterek, daha çok ve mahalleliye uygun alanlarda istihdam yaratarak, daha çok toplumsal sorunu çözerek ve üstelik daha ucuza mal olacak çözümler üreterek belediyenin uygulamak istedigi projeden farklılaşıyor…
Alternatif plan, uzun süredir Sulukule'deki gelişmeleri izleyen kamuoyundan da destek görüyor. Açılan blog sayfasında sadece ulusal düzeyde 3 gün içerisinde toplanan imza sayısı 1000'e yaklaşmış durumda. : www.baskabircicozummumkun.blogspot.com/
Toplantının sonunda, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, en kısa zamanda alternatif planı hazırlayan ekiple bir araya gelip, yapılan çalışmayı detaylı olarak inceleyeceğini söyledi. Planı yapan ekip ve mahalleliler, Başkan Demir'den, bu görüşmeler tamamlanana kadar Sulukule'deki yıkımların durdurulmasını talep etti. Tarafların bayram tatilinin hemen ardından bir araya gelip detaylı bir inceleme süreci başlatması bekleniyor.
STOP