9 Mart 2009 Pazartesi

Duruşma

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2007 tarih 20 sayılı kararının ve bu kararın uygulanmasına onay veren Fatih Belediyesi'nin 10.12.2007 tarih ve 2007/156 sayılı meclis kararının, yürütmesinin durdurularak, iptali için açılan davanın duruşması
4 Mart Çarşamba günü yapıldı.
Davacıların avukatı Hilal Küey davanın gerekçelerini özetledi ve yenileme alanı ilan edilen mahallede hisse sahipliğinde son senelerde olan değişiklikler konusunda mahkemeye bir rapor sundu. Kültür Bakanlığı temsilcisi orada bir kültür olmadığını, müzisyen zanaatçılar olduğunu söyleyerek projenin müzisyenleri bölgeden dağıtmasında bir sakınca görmediğini belirtti. Mahkeme kendisini kişisel görüşlerini belirtmemesi konusunda uyardı. Belediye’nin sözcüsü Mustafa Çiftçi kimseyi mağdur etmediklerini, hak sahipleri ile anlaştıklarını söyledi. Çiftçi, “Orada yaşamın medeni olmadığını, evlerde ailelerin kalabalık nüfuslarla yaşadıklarını, bu sebeple proje ile oradaki insanlara medeni yaşama olanakları sunmak istediklerini ” söyledi. Belediye’nin avukatı projenin 5366 sayılı kanuna uygun olduğunu ve oradaki insanların evlerinin iyileştirildiğine, dolayısı ile kamu yararı da olduğunu belirtti. Davacı Sulukule Roman Kültürü’nü Geliştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Pündük, "Taşoluk’a gönderilen kiracıların mağdur olduklarını, kendisine de Taşoluk ‘ta ev edinme hakkı tanındığını, bu sözde sosyal proje yüzünden doğal gaz borcu sebebi ile evine haciz geldiğini" söyledi.Pündük “ ben 3 kuşaktır bu mahalledeyim, ister beğenin ister beğenmeyin bizim bir kültürümüz var. Bu kültürde müzisyenlik, dans ve eğlence evi işletmeciliği var” dedi. Av.Hilal Kuey, “Uygulama Projesi henüz onaylanmamışken, bütün mahalleyi yıkılmasını ve bunca mağduriyet yaratılmasının hukuki bir temeli olamayacağını ” belirtti.