16 Eylül 2008 Salı

ABD Helsinki, Avrupa'da İşbirliği ve Güvenlik Komisyonu'ndan : Türk Hükümeti Sulukule'deki Romanlar için ortak bir çözüm bulmalıdır

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/9907015.asp
http://www.haberler.com/helsinki-komisyonu-sulukule-de-yikimlardan-haberi/
http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=HaberDetay&Kategori=guncel&ArticleID=513689&Date=06.04.2008
http://yenisafak.com.tr/Dunya/?t=16.09.2008&c=4&i=140265
http://www.haberler.com/helsinki-komisyonu-sulukule-de-yikimlardan-haberi/


15 Eylül, 2008

Nisan ayında Helsinki Komisyonu Eşbaşkanı Senatör Benjamin L. Cardin ve Helsinki Komisyonu temsilcileri Joseph R. Pitts ve G.K. Butterfield ile birlikte TC Basbakanı Erdogan'a Sulukule'deki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bir mektup gönderdim. Söz konusu mektup, tarihi 1054 yılına kadar giden, ve sakinleri şehrin dışına ya da İstanbul sokaklarına gitmeye zorlanan bu tarihi mahallenin yıkımıyla ilgili kaygıları dile getiriyordu.

Projeye alternatif bulma çabalarımıza rağmen, yıkımlar 28 Ağustos'da devam etti. Bu yıkımın doğası ve yürütülüş biçimi beni son derece tedirgin etmektedir. Türk hükümetinin bu duruma, Sulukule sakinlerine hak ettikleri haysiyet ve saygıyla davranmakla kalmayıp aynı zamanda evsiz kalmamalarını garanti altına alan ortak bir çözüm bulması gerektigine inanıyorum.

3 Eylül'de Fatih Ilcesi Belediye Başkanı Mustafa Demir Turkish Daily News gazetesinde yayınlanan demecinde "Bu proje burda yaşayan insanlar icin bir daha hayatları boyunca sahip olamayacakları bir fırsattır" demiştir. Ben Avrupa'nin en eski Roman mahallerinden birinin yıkımı ve onu muteakiben sakinlerinin zorla uzaklaştırılmalarını sözümona "fırsat" olarak görmüyorum. Sulukule'deki Roman cemaati kimsenin katlanmak zorunda olmaması gereken son derece zor sartlar altında yaşamaya devam etmektedir.

Bu kentsel dönüşüm projesinin, tarihi yüzyıllarca eski bu mahallenin, burada yaşayan Romanların yerlerinde kalmalarına ve Türk toplumuna katılımlarına olanak tanıyan bir şekilde korunmasıyla hiçbir alakası yoktur. Bunun yerine 620 yeni ev, bir otel ve bir kültür ve eğlence merkezi inşa edilerek tarihi bir cemaat yerinden edilecektir.

Türk hükümetini ve özellikle de belediye başkanı Demir'i Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGIT) 1999 İstanbul zirvesinde imzalanan anlaşmaya uymaya davet ediyorum. "Roman ve Sinti mensuplarının karşılaştığı sorunların ve bunların tam fırsat eşitliğinden yararlanmaları için AGİT yükümlülükleriyle tutarlı olarak etkili önlemler alınması ihtiyacının bilincindeyiz. Roman ve Sinti'nin toplumlarımız içinde tam ve eşit bir yere sahip olmaları ve onlara yönelik her türlü ayırımcılığın sona erdirilmesi için çabalarımızı artıracağız." (Avrupa Güvenlik Şartı'nin 20.maddesi)

Türk hükümetinin Sulukule'de yaşayan Roman cemaatinin zorunlu göcünü ve yerinden edilmesini ortadan kaldıran ve onun yerine onlara çalışma, ailelerinin barınmasını ve eğitimini sağlama, ve topluma tam olarak katılma firsatlarını sunan bir çözüm bulması zorunludur.

ABD Kongre Uyesi Alcee L. Hastings,

Helsinki Komisyonu'nun Esbaskani

http://csce.gov/index.cfm?FuseAction=Blogs.List&ContentType=L

Turkish Government Must Find a Common Solution for Roma in Sulukule


September 15, 2008 | 06:16 PM


In April, I along with Helsinki Commission Co-Chairman Senator Benjamin L. Cardin and Helsinki Commissioners Representatives Joseph R. Pitts and G.K. Butterfield sent a letter to Turkish Prime Minister Erdo?an, regarding the Sulukule urban transformation project. The letter expressed concern over the demolition of this historic community, which dates back to 1054, and whose residents are being forced to relocate outside of the city or onto the streets of Istanbul. Link to April 4th letter to Turkish Prime Minister.

Despite efforts to find an alternative to the project, the demolition continued on August 28. I am extremely troubled by the nature of this demolition and the way it has been carried out. I believe that the Turkish government must find a common solution to this situation that not only treats the residents of Sulukule with the dignity and respect they deserve, but also ensures they are not left homeless.

On September 3, Fatih District Mayor Mustafa Demir noted in the Turkish Daily News (Houses in Sulukule occupied, Fatih mayor said), “This project is an opportunity for those people living there, that they will never have again in their life.” I do not find the destruction and subsequent forced removal of residents from one of the oldest Roma communities in Europe to be a so-called ‘opportunity.’ The Roma community in Sulukule has continued to live under extremely dire conditions – conditions that nobody should have to endure.

This urban transformation project is not about preserving this centuries-old neighborhood in a way that would allow the Roma living there to remain and contribute to Turkish society. Instead 620 new homes, a hotel and a culture and entertainment center will be constructed, displacing an historic community.

I urge the Turkish government and in particular Mayor Demir to uphold the agreement from the Organization for Security and Cooperation (OSCE) 1999 Istanbul Summit: “We recognize the particular difficulties faced by Roma and Sinti and the need to undertake effective measures in order to achieve full equality of opportunity, consistent with OSCE commitments, for persons belonging to Roma and Sinti. We will reinforce our efforts to ensure that Roma and Sinti are able to play a full and equal part in our societies, and to eradicate discrimination against them.”

It is imperative that the Turkish government find a solution that will eliminate the displacement and forced migration of the Romani community in Sulukule and instead give them the opportunity to work, provide shelter and education to their families, and contribute fully to society.