8 Aralık 2007 Cumartesi

7 Aralık, Sivil Insiyatif Platformu Toplantısı

İstanbul 2010 AKB Komitesinin katkıları ile geçen sene Mayıs ayından bu yana Fatih Belediyesi ile "Çok Ortaklı Bir Komisyon" kurularak, projenin ilgili uzmanların katılımları ile, hem genel olarak İstanbul hem de mahalleliler için mağduriyet ve kayıplar yaratmayacak şekilde gerçekleşmesi için görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler sürerken, projenin adım adım ve tek taraflı kararlarla uygulanmaya devam etmesine maalesef engel olamıyoruz.
Çok Ortaklı Komisyon'un çalışması ile ilgili hazırlanan protokol metninin görüşülüp karara bağlanması için geçen hafta, 30 Kasım'da bir toplantı yapılması öngörülmüştü. Ancak Fatih Belediyesi bu toplantıyı 7 Aralık'a erteleyerek geçen sürede çok önemli 2 adım attı. 2 Aralık Taşoluk'taki konutları görmeleri için, kiracıları Taşoluk'a götürdü. 4 aralık Salı günü de bu konutların paylaşımı için, mahalle yakınlarında, çekiliş düzenledi. Bu uygulamaların gerçekleşmesinin ardından dünkü toplantının ne anlama geleceği konusunda bizlerin kafası net değildi. Buna rağmen "olası" çok ortaklı komisyon üyelerinin çoğunun katılımı ile dün Fatih Belediyesi'nin, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlemiş olduğu toplantıya katıldık.
Toplantı, isteyenlerin kürsüye çıkıp 5 dk.lık konuşmalar yaparak kendisini ifade etmesine izin verecek şekilde düzenlenmişti.
Sulukule Platformu temsilcileri, Mahalleliler, Mahalle'de çok yeni kurulan Neslişah Sultan Derneği üyeleri, 2010 komitesi temsilcileri, "olası çok ortaklı komisyon" üyeleri söz alarak görüş bildiridiler. Mahallelilerin ortak olarak söyledikleri şey şuydu : "kendimiz ve çocuklarımız için yaşam koşullarımızın iyileşmesini ve eğitim seviyesinin artmasını" istiyoruz. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

toplantı sırasında sergilenen
uygulanmakta olan projeye ait görüntüler